BLANDA

Blanda er allgóð laxveiðiá. Hún fellur frá norðanverðum Hofsjökli til sjávar við Blönduós, og er talin 125 km. löng, með 2317 ferkm. vatnasvið. Meðalveiði áranna 1974 til 2004 er 1023 laxar, minnst 375 árið 1989, en mest 1975 = 2363 laxar. Árið 1992 var opnuð virkjun sú, sem kennd er við Blöndu, og lokuðust við það gönguleiðir fisks í hliðarár hennar á Auðkúluheiði og Eyvindarstaðaheiði.  Þar á móti kemur að mikill jökulleir sest til í miðlunarlónunum þannig að síðan er áin mun tærari en áður var, sem bætt hefur bæði veiðihætti og uppeldisskilyrði.

Blöndu er skipt í fjögur veiðisvæði. Svæði I er neðan Ennisflúða, II er frá Breiðavaðslæk að heimreið að Æsustöðum. III nær þaðan að útfalli Blönduvirkjunar og IV svæðið er þar fyrir framan. Leigutaki  er fyrirtæki Árna Baldurssonar, Lax Á ehf.

Vefsíða:  www.lax-a.net

Netfang: info@lax-a.net

Sími: 531-6100

VEIÐITÖLUR VIKU FYRIR VIKU

HEILDARVEIÐI FYRRI ÁRA

VIKA FYRIR VIKU 2020