Veiðitölur

Umsagnir Landssambands Veiðifélaga

 

 

Hér er að finna umsagnir og bréf LV. 

 

2005

Meint brot Landssambands veiðifélaga á 12 gr., sbr. 10. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005

 

2006

Umsagnir um frumvörp árið 2006

 

Kæra LV vegna ákvörðunar Skipulagsstofunar varðandi matskyldu Þorskeldis í Hvalfirði 17. júlí 2006.

 

Umsögn Landssambands veiðifélaga um frumvarp um afnám vatnalaga 20/2006

 

2009 

Kæra LV til umhverfisráðuneytisins vegna fyrirhugaðs laxeldis í Dýrafirði. 2009

 

2010

Bréf til Landbúnaðar og sjávarútvegsráðherra vegna makrílveiða, dags 9 apríl 2010.

 

Bréf til Matvælastofnunar. Innflutningur á skrautfiskum 14. apríl 2010

 

2011

Bréf til Iðnaðarráðherra vegna makrílveiði í gildru 2. september 2011

 

Álitsgerð um atkvæðisrétt jarða á vettvangi veiðifélaga.

 

2012

Bréf til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindarmála 12. maí. Kæra vegna ákvörðunar Skipulagsstofunar um matsskyldu framkvæmdar.

 

Athugasemdir Landssambands veiðifélaga við drög að frumvarpi til náttúruverndarlaga. Umsögn send 25. september 2012.

 

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 61/2006 um lax- og silungsveiði.

 

Bréf til Atvinnuveganefndar Alþingis - v. breytingar á lögum um skipan ferðamála.

 

Bréf með Atvinnuveganefndar - athugasemd v. frumvarp til laga um velferð dýra.

 

2013

Umsögn Landssambands veiðifélaga við frumvarp umhverfisráðherra til nýrra laga um náttúruvernd, mál nr. 429, á þingskjali nr. 537

 

Umsögn Landssambands veiðifélga og Landsamtaka landeigenda á Íslandi, vatnalög og rannsóknir á auðlindum í jörðu (samræming reglna um vatnsréttindi), 634. mál.

 

2014

Bréf til Fiskistofustjóra - Eftirlit með laxeldi í sjó, merking eldisseiða.

 

Bréf til Erfðanefndar landbúnaðarins - Stóraukið eldi á norskættuðum laxi í sjó sem valdið getur erfðamengun og þar með ófyrirsjáanlegu tjóni í íslenskum laxveiðiám.

 

Svar Erfðanefndar landbúnaðarins - Stóraukið eldi á norskættuðum laxi í sjó sem valdið getur erfðamengun og þar með ófyrirsjáanlegu tjóni í íslenskum laxveiðiám.

 

Bréf til Atvinnuveganefndar 6 apríl - Umsögn um frumvarp til laga um breytingar á ýmsum ákvæðum laga um fiskeldi ofl., mál 319.

 

Bréf til verkefnastjórnar um flutning Fiskistofu 17 júlí.

 

Bréf til Umhverfisstofnunar 6 Október - Útgáfa starfsleyfa til sjókvíaeldis.

 

2015

Bréf til Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 24 mars - Krafa Landssambands veiðifélaga að Eyjafirði og Ísafjarðardjúpi verði lokað fyrir eldi á norskum eldislaxi.

 

Bréf til Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðherra 12 Maí. Ítrekun vegna kröfu Landssambands veiðifélaga að Eyjafirði og  Ísafjarðardjúpi verði lokað fyrir eldi á norskum laxi.

 

Kæra 07.08.15 - Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu vegna eldi í Dýrafirði. Pdf-skjal Word-skjal

 

Bréf til Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytis 31 ágúst. Athugasemdir L.v. vegna reglugerðar um eldi vatnafiska og nytjastofna sjávar. Pdf-skjal Word-skjal.

 

Umsögn 07.10.2015 Landssambands veiðifélaga um Frumvarp til laga um breytingar á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013, með síðari breytingum (varúðarregla, almannaréttur, sérstök vernd, framandi tegundir o.fl.), þskj. 140 - 140. mál.  Ásamt ósk um frekari breytingu á lögum um náttúruvernd, nr. 60/2013, sem ekki koma fram í frumvarpinu, 140. mál.   Pdf-skjal  Word-skjal.

 

Umsögn til skipulagsstofnunar 02.12.15. Athugasemdir við frummatsskýrslu um eldi á allt að 19.000 tonnum af laxi og regnbogasilungi í Patreksfirði og Tálknafirði. Pdf-skjal  Word-skjal

Fylgiskjöl með kæru:

 

Minnispunktar vegna verkefnis um fiskistofna og næringarástand fallvatna á vestanverðum Vestfjörðum. Pdf_skjal. 

 

Umhverfisþættir og útbreiðsla laxfiska á vestanverðum Vestfjörðum. Pdf-skjal

 

Bréf til HG, 21.12.2015, vegna áforma um sjókvíaeldi á laxi í Ísafjarðadjúpi Pdf-skjal - Word-skjal

 

Fréttatilkynning. Bréf til HG 21.12.2015. Pdf-skjal - Word-skjal.

 

2016

Bréf til Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytis 18.01.2016.

Ítrekun umsvar vegna erindi LV frá 24.03.2015

Áform um sjókvíaeldi í Ísafjarðadjúpi. Eyjafirði Pdf-skjal - Word-skjal.

 

Bréf til úrskurðunarnefndar um umhverfis og auðlindamál 18.01.2016.

Kæra vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að nám úr kalkþörungaseti í Miðfirði skuli undanþegið umhverfismati.

Pdf-skjal - Word-skjal

 

Bréf til Umhverfisstofnunar 18.01.2016

Athugasemdir við tillögu að starfsleyfi fyrir framleiðslu 10.000 tonna framleiðslu af laxi í Arnarfirði á vegum Arnarlax hf.

Pdf-skjal - Word-skjal

 

Bréf til Skipulagsstofnunar 23.02.2016

Athugasemdir L.V. við tillögu að matsáætlun fyrir 6.800 tonna framleiðslu á laxi í sjókvíum í Ísafjarðadjúpi á vegum Háafells ehf.

Pdf-skjal (með viðhengjum) - Word-skjal (án viðhengja)

 

Bréf til Skipulagsstofnunar 08.03.2016

Athugasemdir við sameiginlega tillögu Arnarlax ehf. og Artic Sea Farm hf. að matsáætlun í Arnarfirði. Aukning laxeldis á svæðinu um 7500 tonn.

Pdf-skjal - Word-skjal

 

Bréf til úrskurðarnefndar Umhverfis- og auðlindamála 08.12.2016

Kæra vegna fiskeldisáforma Háafells ehf. um sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi.

Pdf-skjal

 

2017

Bréf til Lögreglunar á Vestfjörðum 11.01.2017

Kæra vegna sleppingu regnbogasilungs

Pdf-skjal

 

Álit Veiðimálastofnunar varðandi lokun Ísafjarðardjúps og Eyjafirði fyrir laxeldi. 25.11.2014. Pdf-skjal.

 

Atvinnuvega- og Nýsköpunarráðuneytið. Svar varðandi lokun Ísafjarðardjúps og Eyjafirði fyrir laxeldi. 17.02.2016. Pdf-skjal.

 

Athugasemdir L.V. við drög að tillögu að matsáætlun Arnarlax um 10.000 tonna. laxeldi í sjókvíum í Eyjafirði. 30.03.2017. Pdf-skjal.

 

2018

Athugasemdir Landssambands veiðifélaga vegna tillögu að matsáætlun AkvaFuture ehf. um 20.000 tonna laxeldi í lokuðum sjókvíum í Eyjafirði. 09.11.2017 Pdf-skjalWord-skjal

 

Bréf til ráðherra Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytis. Krafa um upplýsingar og stjórnsýsluúttekt á viðbrögðum eftirlitsaðila (MAST). 20.02.2018. Pdf-skjal.

 

Bréf til ráðherra Sjávarútvegs- og Landbúnaðarráðuneytis. Krafa um að eftirlit fiskeldis verði flutt frá Matvælastofnun til Fiskistofu. 28.03.2018. Pdf-skjal.

 

Bréf til Skipulagsstofnunar. Mállsmeðferð Skipulagsstofnunar við mat á umhverfisáhrifum laxeldis í Ísafjarðardjúpi. Krafa um breytta málsmeðferð og afhendingu gagna. 09.04.2018. Pdf-skjal

 

Bréf til Umhverfisráðherra. Málsmeðferð Skipulagsstofnunar og krafa um úrskurð ráðherra. 18.04.2018. Pdf-skjal.

 

Bréf til Hafrannsóknarstofnunar. Ósk um upplýsingar vegna fyrirhugaðs tilraunaeldis með frjóan norskan lax í Ísafjarðardjúpi. 27.08.2018. Pdf-skjal

 

2019

Bréf til Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Umsögn Landssambands veiðifélaga um drög að frumvarpi til breytinga á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast lögum um fiskeldi. 10.01.2019. Pdf-skjal.

 

Bréf til Hafrannsóknarstofnunar. Beiðni um frekari upplýsingar vegna fyrirhugaðs sjókvíaeldis Hafrannsóknarstofnunar á 3000 tonnum af frjóum norskum lax í Ísafjarðardjúpi. 17.01.2019. Pdf-skjal.

 

Bréf til veiðifélagsformanna. 30.01.2019. Pdf-skjal. 

 

Bréf til Samgöngustofu.17.01.2019.  Ósk um breytingu á reglugerð nr. 990/2017 um starfrækslu fjarstýrðra loftfara. Pdf-skjal

 

2020

Fréttatilkynning - Sérálit um áhættumat Hafrannsóknarstofnunar Pdf-skjal.

Sérálit um áhættumat Hafrannsóknarstofnunar - Fylgiskjal með ítarefni Pdf-skjal.