Veiðitölur

Stjórnsýsla veiðimála. 

 

Stj'orns'ysluhlutverk veiðim'alastj'ora hefur n'u verið flutt til lax_ og silungsveiðisviðs fiskistofu:

Helstu verkefni lax- og silungsveiðisviðs samkvæmt þessum lögum eru sem hér segir:

Skrásetja ár og vötn og eigendur veiðiréttar. Skrásetja rétthafa silungsveiða í sjó og setja reglur um slíkar veiðar. Stuðla að uppbyggingu veiðifélaga og meðhöndla kærur vegna stjórnsýslu innan þeirra. Staðfesta samþykktir, arðskrár, fiskræktar- og nýtingaráætlanir veiðifélaga. Staðfesta stangarfjölda í lax- og silungsveiðum. Safna skýrslum um veiði laxfiska í ám og vötnum og sjó í samvinnu við Veiðimálastofnun. Gefa út rannsóknaleyfi og veiðiskírteini vegna rannsókna í fersku vatni. Heimila merkingar og hafa umsjón með gagnabanka um merkingar. Veita undanþágur vegna óhefðbundinna veiða. Veita heimildir til mannvirkja- og fiskvegagerðar og efnistöku við ár og vötn. Skipa eftirlitsmenn með lax- og silungsveiði og samræma eftirlit. Lax- og silungsveiðisvið er einnig tengiliður við erlendar stjórnsýslustofnanir svo sem Laxaverndarstofnunina (NASCO), ferskvatnsveiðinefnd Sameinuðu Þjóðanna (EIFAC) og ferskvatnsnefnd Hafrannsóknaráðsins (ICES).

Allar nánari upplýsingar veitir Árni Ísaksson, forstöðumaður Laxa- og silungssvíðs í netfangið arni@fiskistofa.is