Veiðitölur

Álitsgerðir og fleiri upplýsingar

 

 

Hér er að finna álitsgerðir, greinagerðir og skýrslur sem tengjast starfsemi Landsambands Veiðifélaga.

 

2018

Virði lax- og silungsveiða. Október. Hagfræðistofnun Háskóla Íslands

 

2013

 

Úrskurður

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum - Sjókvíaeldi í Ísafjarðardjúpi

 

2012

 

Álitsgerð

Staða deilda innan veiðifélaga

 

2011

 

Álitsgerð

Um eðli, réttarstöðu og heimildir veiðifélaga

 

Landssamband veiðifélaga fór þess fór þess á leit við Lagastofnun Háskóla Íslands með beiðni, dags. 3. desember 2010, að hún gæfi lögfræðilegt álit á tilteknum atriðum er varða heimildir veiðifélaga að lögum. 

 

Álitsgerð um atkvæðisrétt jarða á vettvangi veiðifélaga.

 

Landssambands veiðifélaga óskaði þess, í samræmi við samþykkt á aðalfundi sambandsins þann 10.-11. júní 2011, að aflað yrði lögfræðilegs álits um það hvernig fari með atkvæðisrétt jarða í sameign.

 

Eldri álitsgerðir

 

Álitsgerð

Um verslun með lax og aðrar fisktegundir sem lifa í ósöltu vatni á Evrópska efnahagsvæðinu.

 

 

Álitsgerð Lögmannsstofnunar Lex

Um heimildir landbúnaðarráðherra til að banna eða takmarka innflutning á eldisdýrum eða mæla fyrir um einangrun þeirra við innflutning.

 

Efnahagsleg áhrif

Efnahagsleg áhrif og líffræðileg staða auðlindarinnar

Hluti I fjallar um efnahagsleg áhrif.

Hluti II fjallar um líffræðilega stöðu.

 

Greinagerð Veiðimálastofnunar

Möguleg vistfræðileg og erfðafræðileg áhrif af innflutningi lagardýra

 

Útgreiðsla arðs

Minnisblað er varðar útgreiðslu arðs.

 

Niðurstöður viðhorfskönnunar IMG - Gallup

Meðafli á laxi í veiðum íslenskra fiskiskipa

 

Silungsveiði á Íslandi - Vannýtt tækifæri

Frumskýrsla er varðar vannýtt tækifæri tækifæri í silungsveiði á Íslandi 

 

1

2

3

4

5

6

7

8